Βεβαίωση Μηχανικού

  • Αρχιτεκτονικά σχέδια της υφιστάμενης πραγματικής κατάστασης (κατόψεις, τομές κ.λπ). Τα αρχιτεκτονικά σχέδια υποβάλλονται και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΕ.
  • Βεβαίωση υπαγωγής στον Ν.4178/13.
  • Τεχνική έκθεση ακινήτου.

Αναλαμβάνουμε την έκδοση της απαραίτητης βεβαίωσης σε 24 ώρες από την στιγμή που θα έχουμε στη διάθεσή μας απλά αντίγραφα των δικαιολογητικών που ακολουθούν :

α. τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου

β. οικοδομική άδεια του ακινήτου

γ. εγκεκριμένα (πολεοδομικά) αρχιτεκτονικά σχέδια του ακινήτου

δ. νομιμοποιητικά έγγραφα τακτοποιήσεων ή ρυθμίσεων

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει τη συλλογή των παραπάνω (β,γ) δικαιολογητικών από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.

Οι βεβαιώσεις έχουν ισχύ δύο (2) μηνών και πριν τη σύνταξη των συμβολαίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λαμβάνουν μοναδικό αριθμό που αφορά το ακίνητο. Στα συμβόλαια προσαρτάται η βεβαίωση με τον μοναδικό αριθμό του ακινήτου.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας τηλεφωνικά στο 2110131302 για να σας διευκρινίσουμε οποιαδήποτε απορία σας καθώς και για το ύψος της αμοιβής μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *