Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Τι είναι ; 

Ενεργειακή Επιθεώρηση είναι η διαδικασία εκτίμησης των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας, των παραγόντων που τις επηρεάζουν, καθώς και των μεθόδων βελτίωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΑΠΕΝ έγγραφο που εκδίδεται από πιστοποιημένο μηχανικό -τον Ενεργειακό Επιθεωρητή- ύστερα από αυτοψία του ακινήτου. Σε αυτό αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, το πόση δηλαδή ενέργεια καταναλώνει ετησίως για θέρμανση, κλιματισμό, ζεστό νερό χρήσης και φωτισμό. Με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Πότε απαιτείται έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού

Η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης είναι υποχρεωτική για όλα τα ακίνητα (κτίρια, διαμερίσματα, καταστήματα κ.λπ) στις εξής περιπτώσεις:

1.Με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ανακαινιζόμενου κτιρίου.

2.Για την αγορά ή πώληση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου, ανεξαρτήτου εμβαδού.

3.Για την ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου ανεξαρτήτου εμβαδού.

4.Για την ένταξη εννιαίου ή τμήματος κτιρίου κατοικίας στο πρόγραμμα ”Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”.

Δικαιολογητικά

Απαιτούμενα Έγγραφα – Στοιχεία

1.Στοιχεία Οικοδομικής Άδειας για ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί μετά τις 14/3/1983.

2.Νομιμοποιητικά έγγραφα τακτοποιήσεων ή ρυθμίσεων.

3.Αρχιτεκτονική κάτοψη του ακινήτου* (διαφορετικά με μια πολύ μικρή επιβάρυνση πραγματοποιούμε εμείς το απαιτούμενο σκαρίφημα).

4.Πλήρη στοιχεία όλων των ιδιοκτητών του ακινήτου.

5.Τίτλος ιδιοκτησίας.

6.Στοιχεία κτηματολογίου.

7.Φύλλο συντήρησης λέβητος.

8.Φύλλο συντήρησης κλιματισμού (για επαγγελματικά κτίρια).

Σημείωση : Με μικρή επιβάρυνση παρέχουμε την δυνατότητα συλλογής των δικαιολογητικών που δεν βρίσκονται στην κατοχή σας .

Διαδικασία Ενεργειακής Επιθεώρησης

Για την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κ.ΕΝ.Α.Κ., που περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Ανάθεση Ενεργειακής Επιθεώρησης: Η ανάθεση γίνεται από τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου κατόπιν πρόσκλησης στον Ενεργειακό Επιθεωρητή.

Ηλεκτρονική Απόδοση Αριθμού Πρωτοκόλλου: Ο επιθεωρητής καταχωρεί ηλεκτρονικά τα γενικά στοιχεία του ακινήτου στην ιστοσελίδα της ΕΥΕΠΕΝ του ΥΠΑΠΕΝ και λαμβάνει έναν αριθμό πρωτοκόλλου που συνοδεύει όλη τη διαδικασία μέχρι το πέρας της.

Προετοιμασία Ενεργειακής Επιθεώρησης: Συλλέγονται και διατίθενται στον επιθεωρητή τα απαραίτητα στοιχεία για το κέλυφος και τις εγκαταστάσεις του κτιρίου.

Επιθεώρηση Κτιρίου: Συλλέγονται αναλυτικά τα στοιχεία για το υπό επιθεώρηση κτίριο κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επίσκεψης του ενεργειακού επιθεωρητή.

Υπολογισμοί και Ανάλυση Αποτελεσμάτων: Υπολογισμός της ενεργειακής απόδοσης και κατάταξης του εξεταζόμενου κτιρίου μέσω του λογισμικού ΤΕΕ-Κ.ΕΝ.Α.Κ.

Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.): Ο επιθεωρητής υποβάλλει ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.Ε.Π.ΕΝ. όλα τα δεδομένα και εκδίδεται το Π.Ε.Α., το οποίο και παραδίδεται στον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου.