Ταυτότητα Κτιρίου

Τι είναι

 

Ταυτότητα κτιρίου είναι ο φάκελος που περιλαμβάνει :

α) την θεωρημένη από την πολεοδομία οικοδομική άδεια του κτιρίου.

β) τα θεωρημένα από την πολεοδομία εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας.

γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού.

δ) τα σχέδια κατόψεων που αποτυπώνουν το κτίριο ή το τμήμα αυτού όπως κατασκευάστηκε τελικώς , καθώς και την τυχόν αναγκαία ενημέρωση ή αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας ή τα στοιχεία νομιμοποίησης.

ε) τα έντυπα ελέγχου.

ζ) το βίντεο με την απεικόνιση των χώρων και των εγκαταστάσεων του κτιρίου.

η) τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου.

θ) πιστοποιητικό πληρότητας της Ταυτότητας Κτιρίου ή τμήματος αυτού.

με σκοπό τον έλεγχο της κατασκευής των κτιρίων και την καταπολέμηση των πολεοδομικών αυθαιρεσιών και των υπερβάσεων δόμησης.

Που εφαρμόζεται

Εφαρμόζεται:

α) σε κάθε νέο κτίριο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του με ημερομηνία έναρξης εφαρμογής αυτή που θα οριστεί από Προεδρικό Διάταγμα.

β) σε όλα τα Ιδιωτικά και Δημόσια κτίρια σε χρονικό διάστημα 10 ετών με ημερομηνία έναρξης εφαρμογής αυτή που θα οριστεί από Προεδρικό Διάταγμα.

γ) σε κάθε ακίνητο που έχει ή πρόκειται να ενταχθεί  στο Νόμο των Αυθαιρέτων (Ν.4178/13) και σε διάστημα 5 ετών από την ημερομηνία υπαγωγής στο Νόμο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *