Τοπογραφικά – Αποτυπώσεις

Η εταιρεία μας κατέχοντας τεχνογνωσία, εμπειρία και ιδιόκτητα μηχανήματα, είναι σε θέση να σας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες :

  • Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, με πλήρη λεπτομέρεια των υπαρχόντων κατασκευών σε αυτά καθώς και πλήρη υψομετρία.
  • Χαράξεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων.
  • Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων.
  • Διανομές και κατατμήσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, σε οριζόντιες και κάθετες συνιδιοκτησίες.
  • Ένταξη οικοπέδων ή αγροτεμαχίων στο Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο (Ε.Γ.Σ.Α. 87). Χρησιμοποιείτε και ως προαπαιτούμενο για τον χαρακτηρισμό ή αποχαρακτηρισμό έκτασης από το Δασαρχείο και για τον έλεγχο ένταξης τους στο Κρατικό Κτηματολόγιο.
  • Διερεύνηση πινάκων απαλλοτριώσεων και τοπογραφικών διαγραμμάτων που τους συνοδεύουν.
  • Εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών και αξόνων οδών.
  • Αποτυπώσεις χώρων όπως κτιρίων, διαμερισμάτων, καταστημάτων κ.α.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *